ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > รับสมัคร ป.โท

รับสมัคร ป.โท


 

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( โครงการพัฒนาบุคลากรฯสู่ประชาคมอาเชียน)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(อยู่ระหว่างเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย)
หลักสูตรที่เปิดสอน โดยสามารถใช้ทุน อปท. หรือหน่วยราชการอื่นๆ ได้
ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
1.       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
 -การบริหารการศึกษา
2.       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
การบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี 15 หน่วยกิต)    - การจัดการทั่วไป                     - การจัดการงานก่อสร้าง
       3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) -การบริหารจัดการภาครัฐ
ระยะเวลาการศึกษา  (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน)
อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   120,000บาท  (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา)   แบ่งจ่าย 10  งวด  
ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน   1 สิงหาคม – 15 ตุลาคม  2556
กำหนดเปิดเรียน    ตุลาคม  255
หลักฐานการสมัครเรียน
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                             จำนวน    3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน                                          จำนวน   3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน    3 ฉบับ
- ใบรับรองผลการศึกษา(transcript)                               จำนวน    3 ฉบับ
-สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร)                 จำนวน    3 ฉบับ
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล                                    จำนวน    3 ฉบับ
หมายเหตุ             สอบถามข้อมูล ได้ที่   084-9859996   สำหรับภาคเหนือ www.siam2aec.net
โครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-KRAI) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  


ผู้ตั้งกระทู้ ป.โท ภาคเหนือ (wtanee-dot-aoy-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-05 21:58:01


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.